miércoles, 19 de noviembre de 2008

OS NENOS/AS E O SEUS DEREITOS

O día 20 de novembro de 1989 a Asemblea da ONU aprobou por unanimidade a Convención dos Dereitos do neno. Desde entón 192 países asináronos entre eles España. Iso significa que os menores de idade teñen dereitos recoñecidos na lei e que depende dos adultos o respectalos.

DEREITO A EDUCACIÓN


Hoxe en día máis de 120 millóns de nenos/as en idade escolar non asisten á escola e a maioría son nenas. Asegurar o acceso de todos e en especial das nenas á educación converteuse nunha prioridade a nivel mundial


Aquí tes un fragmento da película BINTA E A GRAN IDEA, onde precisamente se fala da muller africana e o seu dereito a asistir a escola.

 
aladin